Mengenai Kami | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

» MENGENAI KAMI

Mengenai Kami

Pejabat Penasihat Undang-Undang merupakan satu entiti di Universiti Putra Malaysia yang ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan undang-undang kepada Lembaga Pengarah Universiti, Senat, Jawatankuasa Pengurusan Universiti dan Pusat Tanggungjawab lain di Universiti bagi menyokong visi dan misi serta matlamat Universiti untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

Pejabat Penasihat Undang-Undang bertanggungjawab bertindak atau melakukan sesuatu tindakan dengan...selanjutnya...
Ratio Legis Est Anima Legis...selanjutnya...
Pejabat Penasihat Undang-Undang Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dalam...selanjutnya...
B1566302393