FREQUENTLY ASKED QUESTION | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» FREQUENTLY ASKED QUESTION

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Litigation Section
1
Apakah itu pecah kontrak perkhidmatan?

Pecah kontrak perkhidmatan adalah apabila seseorang pegawai yang masih lagi mempunyai ikatan perjanjian kontrak (bond) untuk berkhidmat dengan Universiti bagi beberapa tempoh yang telah ditetapkan di dalam kontrak bertindak mengingkari terma dan syarat kontrak tersebut. Maka, pihak Universiti mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pegawai terbabit.

2
Apakah yang perlu dilakukan sekiraya Pusat Tanggungjawab menerima tuntutan/saman daripada pihak ketiga?

Hantar ke Pejabat PUU dengan segear untuk Pejabat PUU memulakan tindakan mempertahan Universiti.

3
Bagaimanakah kaedah pembayaran bagi pecah kontrak perkhidmatan?

Terdapat TIGA (3) kaedah pembayaran bagi pecah kontrak perkhidmatan iaitu:- a) melalui arahan bayaran tetap bank yang tidak boleh dibatalkan (irrevocable standing instruction) ke dalam akaun CIMB Bank Berhad, Bendahari Universiti Putra Malaysia. Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan nombor akaun. Sesalinan borang permohonan kepada pihak bank bagi arahan bayaran tetap tersebut hendaklah dimajukan kepada kami bagi tujuan rekod serta pemantauan oleh Pejabat Bendahari UPM; b) melalui mesin deposit tunai CIMB Bank Berhad. Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan nombor akaun. Sesalinan resit transaksi tersebut hendaklah dimajukan kepada kami bagi tujuan rekod serta pemantauan Pejabat Bendahari UPM; atau c) melalui cek lewat tarikh (post dated cheque) yang dihantar kepada Bahagian ini setiap tahun atas nama BENDAHARI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA sehingga selesai jumlah tuntutan.

4
Bolehkan Universiti membuat tuntutan saman ke atas pihak ketiga dan juga disaman oleh pihak ketiga?

5
Dalam keadaan bagaimanakah seseorang staf boleh diambil tindakan pelanggaran kontrak perkhidmatan?


Governance Section
6
On what authority Universiti Putra Malaysia was established?

Universiti Putra Malaysia is a body corporate established and incorporated in accordance with the Universities and Collages University Act 1971 (Act 30) by the order of the Yang di-Pertuan Agong under the Order (Incorporation) Universiti Pertanian (Incorporation Order 1971) [P.U.(A) 387/1971] and the Constitution of Universiti Putra Malaysia [P.U(A) 448/1971]

7
Does the Constitution of Universiti Putra Malaysia which was gazetted by [P.U.(A) 106/1998] on March 15, 1998 had been repealed?

Yes, the Constitution of UPM [P.U.(A) 106/1998] was repealed by Section 63 of the Constitution of UPM [P.U.(A) 448/2010] which came into force on January 1, 2011.

8
What is the Universities and Collages University Act 1971?

The Universities and Collages University Act 1971 (Act 30) is an Act of Parliament and is the Act which allows for public university to be established by the Yang di-Pertuan Agong.

9
What is the meaning of Ratio Legis Est Anima Legis?

Ratio Legis Est Anima Legis means the soul of law is the reason if law. It is a latin maxim which has been adopted as a dictum of the Office of Legal Advisor

10
What as the differences between the Statutes, Rules and Regulations?

Statutes, Rules and Regulations are subsidiary law which the University is allowed to make under the Constitution. According to the Constitution of Universiti Putra Malaysia (a) Statute made by the Chancellor and prepared by the University Board of Directors. The matters that can be Statute are the matters listed under Section 34 of the UPM Constitution. (b) Rules made by the University Board of Directors. The matters that can be Rules are the matters listed under Section 36 of the UPM Constitution. (c) Regulations may also be made by University Board of Directors and the Senate. The matters that can be Regulations are the matters listed under Section 38 of the UPM Constitution.

11
What are the examples of Statutes, Rules and Regulation?

Examples of UPM Statutes (1) Universiti Pertanian Malaysia (Board of Student Residence) Statute 1978 [P.U.(A)/219] (2) Universiti Pertanian Malaysia (Student Affairs Board) Statute 1979 [P.U.(A)/98] (3) Universiti Pertanian Malaysia (Senate) Statute 1983 Examples of UPM Rules (1) Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012 (2) Universiti Putra Malaysia (Academic) Rules 2003 (Amendment 2005) (3) Universiti Putra Malaysia (Discipline of Students) Rules 2005 Examples of UPM Regulations (1) Universiti Putra Malaysia (Student Representative Council Elections) Regulations 2011

12
Who is a member of the Board of Management of the University and the University?

Members of the University Board of Directors are as set out in Section 17 of the Constitution. While the members of University Management Committee as prescribed under Section 23 of the Constitution.

Updated:: 05/10/2015 [fauzibosri]

OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6172
+603-9769 XXXX
C1580124766