FREQUENTLY ASKED QUESTION | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» FREQUENTLY ASKED QUESTION

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Litigation Section
1
Apakah itu pecah kontrak perkhidmatan?

Pecah kontrak perkhidmatan adalah apabila seseorang pegawai yang masih lagi mempunyai ikatan perjanjian kontrak (bond) untuk berkhidmat dengan Universiti bagi beberapa tempoh yang telah ditetapkan di dalam kontrak bertindak mengingkari terma dan syarat kontrak tersebut. Maka, pihak Universiti mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pegawai terbabit.

2
Apakah yang perlu dilakukan sekiraya Pusat Tanggungjawab menerima tuntutan/saman daripada pihak ketiga?

Hantar ke Pejabat PUU dengan segera untuk Pejabat PUU memulakan tindakan mempertahan Universiti.

3
Bagaimanakah kaedah pembayaran bagi pecah kontrak perkhidmatan?

Terdapat EMPAT (4) kaedah pembayaran bagi pecah kontrak perkhidmatan iaitu:- a) melalui arahan bayaran tetap bank yang tidak boleh dibatalkan (irrevocable standing instruction) ke dalam akaun RHB Bank Berhad, atas nama Universiti Putra Malaysia. Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan nombor akaun. Sesalinan borang permohonan kepada pihak bank bagi arahan bayaran tetap tersebut hendaklah dimajukan kepada kami bagi tujuan rekod serta pemantauan oleh Pejabat Bendahari UPM; b) melalui mesin deposit tunai RHB Bank Berhad, atas nama Universiti Putra Malaysia. Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan nombor akaun. Sesalinan resit transaksi tersebut hendaklah dimajukan kepada kami bagi tujuan rekod serta pemantauan Pejabat Bendahari UPM; c) melalui cek lewat tarikh (post dated cheque) yang dihantar kepada Bahagian ini setiap tahun atas nama BENDAHARI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA sehingga selesai jumlah tuntutan; atau d) melalui Payment Gateway UPM.

4
Bolehkah Universiti membuat tuntutan saman ke atas pihak ketiga dan juga disaman oleh pihak ketiga?

Boleh, Universiti boleh membuat tuntutan saman ke atas pihak ketiga dan juga disaman oleh pihak ketiga.

5
Dalam keadaan bagaimanakah seseorang staf boleh diambil tindakan pelanggaran kontrak perkhidmatan?

Seseorang staf boleh diambil tindakan pelanggaran kontrak perkhidmatan sekiranya penama tersebut telah melanggar terma perjanjian dalm kontrak perkhidmatan tersebut.


Governance Section
6
On what authority Universiti Putra Malaysia was established?

Universiti Putra Malaysia is a body corporate established and incorporated in accordance with the Universities and Collages University Act 1971 (Act 30) by the order of the Yang di-Pertuan Agong under the Order (Incorporation) Universiti Pertanian (Incorporation Order 1971) [P.U.(A) 387/1971] and the Constitution of Universiti Putra Malaysia [P.U(A) 448/1971]

7
Does the Constitution of Universiti Putra Malaysia which was gazetted by [P.U.(A) 106/1998] on March 15, 1998 had been repealed?

Yes, the Constitution of UPM [P.U.(A) 106/1998] was repealed by Section 63 of the Constitution of UPM [P.U.(A) 448/2010] which came into force on January 1, 2011.

8
What is the Universities and Collages University Act 1971?

The Universities and Collages University Act 1971 (Act 30) is an Act of Parliament and is the Act which allows for public university to be established by the Yang di-Pertuan Agong.

9
What is the meaning of Ratio Legis Est Anima Legis?

Ratio Legis Est Anima Legis means the soul of law is the reason if law. It is a latin maxim which has been adopted as a dictum of the Office of Legal Advisor

10
What as the differences between the Statutes, Rules and Regulations?

Statutes, Rules and Regulations are subsidiary law which the University is allowed to make under the Constitution. According to the Constitution of Universiti Putra Malaysia (a) Statute made by the Chancellor and prepared by the University Board of Directors. The matters that can be Statute are the matters listed under Section 34 of the UPM Constitution. (b) Rules made by the University Board of Directors. The matters that can be Rules are the matters listed under Section 36 of the UPM Constitution. (c) Regulations may also be made by University Board of Directors and the Senate. The matters that can be Regulations are the matters listed under Section 38 of the UPM Constitution.

11
What are the examples of Statutes, Rules and Regulation?

Examples of UPM Statutes (1) Universiti Pertanian Malaysia (Board of Student Residence) Statute 1978 [P.U.(A)/219] (2) Universiti Pertanian Malaysia (Student Affairs Board) Statute 1979 [P.U.(A)/98] (3) Universiti Pertanian Malaysia (Senate) Statute 1983 Examples of UPM Rules (1) Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012 (2) Universiti Putra Malaysia (Academic) Rules 2003 (Amendment 2005) (3) Universiti Putra Malaysia (Discipline of Students) Rules 2005 Examples of UPM Regulations (1) Universiti Putra Malaysia (Student Representative Council Elections) Regulations 2011

12
Who is a member of the Board of Management of the University and the University?

Members of the University Board of Directors are as set out in Section 17 of the Constitution. While the members of University Management Committee as prescribed under Section 23 of the Constitution.


Payment Gateway UPM Bagi Bayaran Gantirugi Pecah Kontrak Staf
13
Apakah perkara pertama yang perlu saya lakukan?

Sila Tuan/Puan layari laman sesawang ini https://paygate.upm.edu.my

14
Selepas itu, apakah tindakan seterusnya?

Sila Tuan/Puan klik Butang Make Payment

15
Setelah saya klik Butang Make Payment,  apakah langkah yang seterusnya?

Sila Tuan/Puan isi semua maklumat yang diperlukan di kotak ruangan seperti nama penuh, alamat emel, dan sebagainya. 

16
Di Bahagian Ruangan Bayaran Kepada, saya perlu pilih yang mana satu?

Sila Tuan/Puan pilih Bayaran Gantirugi Pecah Kontrak Staf

17
Perlukah saya mengisi maklumat di semua ruangan kotak yang disediakan?

Ya

18
Saya telah cuba untuk membayar tapi GAGAL. Bagaimana?

 • Sila pastikan Tuan/Puan guna pelayar internet seperti Google Chrome atau Internet Explorer;
 • Sila pastikan memori hp / komputer Tuan/Puan mempunyai saiz memori yang mencukupi. Tuan/Puan boleh kurangkan kapasiti memori peranti dengan clear all history, buang gambar-gambar,video atau dokumen-dokumen yang tidak berkenaan.
 • Sila pastikan rangkaian internet Tuan/Puan mempunyai signal yang baik.
 • 19
  Adakah saya perlu emel resit Pembayaran kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang?

  Perlu. Sila emel resit pembayaran kepada legal@upm.edu.my

  20
  Adakah terdapat bayaran perkhidmatan sekiranya menggunakan Payment Gateway?

  Tiada sebarang bayaran perkhidmatan dikenakan.

  21
  Adakah perkhidmatan ini menyokong mata wang antarabangsa?

  Payment Gateway ini menyokong mata wang bagi RM dan USD. Kami boleh menerima pembayaran melalui Mastercard dan Visa.

  Updated:: 04/08/2021 [hazirah.mt]

  OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
  Universiti Putra Malaysia
  43400 UPM Serdang
  Selangor Darul Ehsan
  +603-9769 6172
  +603-9769 2046
  BXFdWA1~