| OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
list of latest announcement
The link of the Customer Satisfaction Survey of the Office of the Legal Adviser is as below:

-Click-

Berikut merupakan Kod QR bagi pautan dokumen Undang-Undang Universiti Putra Malaysia untuk rujukan para pelanggan dan juga para Pegawai UPM:

Perlembagaan

 • Warta Persekutuan (12 Statut Universiti Putra Malaysia)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Senat) 2020 - No. 15022. (m/s 13001-13007)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Naib Canselor dan Timbalan Naib Canselor) 2020 - No. 15023. (m/s 13007-13016)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Bursar) 2020 - No. 15024. (m/s 13016-13020)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Fakulti, Sekolah, Akademi, Pusat Atau Institut) 2020 - No. 15025. (m/s 13021-13027)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Kebajikan Pelajar) 2020 - No. 15026. (m/s 13027-13030)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Pengurusan Universiti) 2020 - No. 15027. (m/s 13031-13036)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Ijazah Kehormat) 2020 - No. 15028. (m/s 13036-13039)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Aduan Pelajar) 2020 - No. 15029. (m/s 13039-13045)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Ketua Pustakawan) 2020 - No. 15030. (m/s 13045-13049)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Penasihat Undang-Undang) 2020 - No. 15031. (m/s 13049-13053)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Pendaftar) 2020 - No. 15032. (m/s 13053-13057)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Berkuasa Melantik) 2020 - No. 15033. (m/s 13057-13063)

qr code 12 statut jawatankuasa / jawatan utama UPM

 

Kaedah-Kaedah / Akta

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Harta Intelek dan Eksploitasi Komersial) 2022

QR CODE KAEDAH HARTA INTELEK

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2021

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019 (1)

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2021 (2)

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019 (2)

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Pindaan) (No.3) 2022

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Pindaan) (No. 3) 2022

Statut

 • Statut Universiti Putra Malaysia (Ketua Pustakawan) 2021 (Pindaan 2022)

                              qr code statut ketua pustakawan

 • Statut Universiti Putra Malaysia (Takrif dan Makna) 2021 (Pindaan 2022)

                              QR CODE STATUT TAKRIF DAN MAKNA

 

*Kod QR bagi dokumen Undang-Undang Universiti Putra Malaysia yang lain akan dimuatnaik dari semasa ke semasa.

OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6172
+603-9769 2046
BXFeAAT~