PAYMENT GATEWAY | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» PAYMENT GATEWAY

PAYMENT GATEWAY

Untuk makluman tuan/puan, Universiti mensasarkan pembayaran hutang Universiti melalui Sistem Payment Gateway dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2024.

Nota:-

  • Sila gunakan pelayar chrome bagi memastikan kelancaran pembayaran.
  • Sila hubungi pegawai bertanggungjawab jika tiada pengetahuan berkenaan maklumat invois.

  Untuk makluman tuan/puan, Universiti mensasarkan pembayaran hutang Universiti...more...
BXGVSAa~