Staf | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

» STAF

Staf

 PENASIHAT UNDANG-UNDANG
   Pn. Nor Siah binti Haji Baharin
   LL.B (Hons.) UM
   Penasihat Undang-Undang
   
    : +603 9769 2047
    : norsiahbaharin@upm.edu.my | puu@upm.my

   En. Fauzi bin Busseri@Bosri
   Pembantu Tadbir (P/O)
   
    : +603 9769 2047 / 6172
    : fauzibosri@upm.edu.my

 

 SEKSYEN GUBALAN KORPORAT

 

   En. Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin
   LL.B (Hons.) IIUM
   Pegawai Undang-Undang
   
    : +603 9769 2043
   adil@upm.edu.my

 

 

   Pn. Wan Aisyah binti Mior Mohd Shopi
   Pembantu Tadbir (P/O)

    : +603 9769 1566 / 6172
    : wan_aisyah@upm.edu.my

 

 

 SEKSYEN TADBIR URUS UNDANG-UNDANG

 

   Pn. Nariza binti Mohd Elias
   LL.B (Hons.) IIUM, LL.M (Law) UKM
   Pegawai Undang-Undang
   
    : +603 9769 1573
    : nariza@upm.edu.my


 

   
   Pembantu Tadbir (P/O)

    : +603 9769 2043 / 6172
    : 

 

 

 SEKSYEN GUAMAN

 

  
   
   
   Penolong Pendaftar
   
    :
    : 

   Pn. Rasmas binti Husni
   Pembantu Tadbir (P/O)

    : +603 9769 2045 / 6172
    : rasmas@upm.edu.my

 

 

 SEKSYEN PENASIHATAN HARTA INTELEK DAN AKADEMIK

   Pn. Nor Asyikin binti Harun
   LL.B (Hons.) IIUM, LL.M (Intellectual Property) UKM
   Pegawai Undang-Undang
   
    : +603 9769 1574
    : hn_asyikin@upm.edu.my

 

 

   Pn. Wan Aisyah binti Mior Mohd Shopi
   Pembantu Tadbir (P/O)

    : +603 9769 1566 / 6172
    : wan_aisyah@upm.edu.my

 

 

 SEKSYEN PENGURUSAN UNDANG-UNDANG & KEWANGAN

 

   En. Muhamad Asyraf bin Arshad
   
   Penolong Pendaftar 
   
    : +603 9769 2063
    : am_asyraf@upm.edu.my

 

 

   En. Fauzi bin Busseri@Bosri
   Pembantu Tadbir (P/O)
   
    : +603 9769 2047 / 6172
    : fauzibosri@upm.edu.my

B1566303998