HOME | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR

Penama yang dituntut oleh Universiti untuk menjelaskan bayaran bagi memuaskan ikatan kontrak perkhidmatan dengan Universiti dan kontrak GRA /GRF boleh membuat bayaran melalui perkhidmatan payment gateway.

article
Segera reformasi Dewan Negara
Menjadi hasrat awal penggubalan Perlembagaan supaya Dewan Negara berperanan sebagai Dewan berpengaruh dan berwibawa, serta mampu menyampaikan suara secara intelektual.
Segera reformasi Dewan Negara
Pindaan AUKU diluluskan sebulat suara
Pindaan AUKU diluluskan sebulat suara
Tular dan risiko undang-undang
Tular dan risiko undang-undang
More Articles...
news
Penyataan Prinsip Tiada Hadiah & Keraian Pejabat Penasihat Undang-Undang
Penyataan Prinsip Tiada Hadiah & Keraian Pejabat Penasihat Undang-Undang
announcement

Berikut merupakan Kod QR bagi pautan dokumen Undang-Undang Universiti Putra Malaysia untuk rujukan para pelanggan dan juga para Pegawai UPM:

Perlembagaan

 • Warta Persekutuan (12 Statut Universiti Putra Malaysia)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Senat) 2020 - No. 15022. (m/s 13001-13007)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Naib Canselor dan Timbalan Naib Canselor) 2020 - No. 15023. (m/s 13007-13016)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Bursar) 2020 - No. 15024. (m/s 13016-13020)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Fakulti, Sekolah, Akademi, Pusat Atau Institut) 2020 - No. 15025. (m/s 13021-13027)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Kebajikan Pelajar) 2020 - No. 15026. (m/s 13027-13030)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Pengurusan Universiti) 2020 - No. 15027. (m/s 13031-13036)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Ijazah Kehormat) 2020 - No. 15028. (m/s 13036-13039)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Aduan Pelajar) 2020 - No. 15029. (m/s 13039-13045)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Ketua Pustakawan) 2020 - No. 15030. (m/s 13045-13049)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Penasihat Undang-Undang) 2020 - No. 15031. (m/s 13049-13053)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Pendaftar) 2020 - No. 15032. (m/s 13053-13057)
  • Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Berkuasa Melantik) 2020 - No. 15033. (m/s 13057-13063)

qr code 12 statut jawatankuasa / jawatan utama UPM

 

Kaedah-Kaedah / Akta

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Harta Intelek dan Eksploitasi Komersial) 2022

QR CODE KAEDAH HARTA INTELEK

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2021

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019 (1)

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2021 (2)

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Doktor Perubatan) 2019 (2)

 • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Pindaan) (No.3) 2022

Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) (Pindaan) (No. 3) 2022

Statut

 • Statut Universiti Putra Malaysia (Ketua Pustakawan) 2021 (Pindaan 2022)

                              qr code statut ketua pustakawan

 • Statut Universiti Putra Malaysia (Takrif dan Makna) 2021 (Pindaan 2022)

                              QR CODE STATUT TAKRIF DAN MAKNA

 

*Kod QR bagi dokumen Undang-Undang Universiti Putra Malaysia yang lain akan dimuatnaik dari semasa ke semasa.

The link of the Customer Satisfaction Survey of the Office of the Legal Adviser is as below:

-Click-

No quotation.


FURTHER INFORMATION: https://www.tenderwizard.my/UPM

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: eJOBS

activities
follow us
BXHVIAD~