| OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR

*Information is in the process of being updated. Sorry for the inconvenience.

Penama yang dituntut oleh Universiti untuk menjelaskan bayaran bagi memuaskan ikatan kontrak perkhidmatan dengan Universiti dan kontrak GRA /GRF boleh membuat bayaran melalui perkhidmatan payment gateway.

CVGbVAQ:21:53