| OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR

Penama yang dituntut oleh Universiti untuk menjelaskan bayaran bagi memuaskan ikatan kontrak perkhidmatan dengan Universiti dan kontrak GRA /GRF boleh membuat bayaran melalui perkhidmatan payment gateway.

BXGVRAU~