List Of Documents | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» LEGAL GAZZETTE » List of Documents

List of Documents

S.UU(A)001/12
Kod Universiti Putra Malaysia (Tatakelakuan Kegiatan Parti Politik Di Dalam Kampus) 2012

S.UU(A)002/12
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Penyelidikan) 2012

S.UU(A)003/12
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Penyelidikan)(Pindaan) 2012

S.UU(B)001/13 
Dasar Universiti Putra Malaysia (Harta Intelek Dan Pengkomersilan Hak Harta Intelek Universiti) 2013

S.UU(B)002/13 
Dasar Universiti Putra Malaysia (Keusahawanan) 2013

S.UU(B)003/13 
Dasar Universiti Putra Malaysia (Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan) 2013

S.UU(B)004/13 
Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Alam Sekitar) 2013

S.UU(A)001/14 
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) 2014

S.UU(A)002/14 
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Program Tanpa Ijazah) 2014

S.UU(A)003/14
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014

S.UU(A)004/14
Peraturan-Peraturan Universiti Putra Malaysia (Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar)(Pindaan) 2014

S.UU(B)001/14
Dasar Universiti Putra Malaysia (Keselamatan Teknologi Maklumat Komunikasi) 2014

S.UU(A)001/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Mohamad Rashid) 2015

S.UU(A)002/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kedua) 2015

S.UU(A)003/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tun Dr Ismail) 2015

S.UU(A)004/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Canselor) 2015

S.UU(A)005/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kelima) 2015

S.UU(A)006/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Keenam) 2015

S.UU(A)007/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah) 2015

S.UU(A)008/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tun Perak) 2015

S.UU(A)009/15 
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Pendeta Za’ba) 2015

S.UU(A)0010/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Sepuluh) 2015

S.UU(A)0011/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Kesebelas) 2015

S.UU(A)0012/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Dua Belas) 2015

S.UU(A)0013/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tiga Belas) 2015

S.UU(A)0014/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Empat Belas) 2015

S.UU(A)0015/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Lima Belas) 2015

S.UU(A)0016/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Enam Belas) 2015

S.UU(A)0017/15
Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman) (Kolej Tujuh Belas) 2015

S.UU(B)001/15Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Mohamad Rashid)

S.UU(B)002/15Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Kedua)

S.UU(B)003/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Tun Dr Ismail)

S.UU(B)004/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Canselor)

S.UU(B)005/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Kelima)

S.UU(B)006/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Keenam)

S.UU(B)007/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah)

S.UU(B)008/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Tun Perak)

S.UU(B)009/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Pendeta Za’ba)

S.UU(B)0010/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Sepuluh)

S.UU(B)0011/15Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Kesebelas)

S.UU(B)0012/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Dua Belas)

S.UU(B)0013/15Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Tiga Belas)

S.UU(B)0014/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Empat Belas)

S.UU(B)0015/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Lima Belas)

S.UU(B)0016/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Enam Belas)

S.UU(B)0017/15
Perwakilan Fungsi, Kuasa Dan Kewajipan Pihak Berkuasa Tatatertib
Di Seksyen 16B(3) Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
(Kolej Tujuh Belas)

S.UU(B)0018/15
Penetapan Tarikh Kuatkuasa Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014

S.UU(B)0019/15
Penetapan Tarikh Kuatkuasa Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Program Pengajian Tanpa Ijazah) 2014

Updated:: 12/08/2020 [fauzibosri]

MEDIA SHARING

WVIIXAO:23:47