STATUTE | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» LEGAL EDUCATIONAL HUB » Documentations » STATUTE

STATUTE

P.U. (B) 505/1977
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Keanggotaan dan Kuasa-Kuasa Senat) 1977

P.U. (B) 506/1977
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Penetapan Ijazah dan Diploma) 1977

P.U. (A) 216/1978
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Keanggotaan dan Kuasa-Kuasa Senat)(Pindaan) 1978

P.U. (A) 218/1978
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Pembahagian Universiti kepada Fakulti, Yayasan dan Pusat) 1978  

P.U. (A) 170/1979
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Pembahagian Universiti kepada Fakulti, Yayasan dan Pusat) (Pindaan) 1979

P.U. (A) 248/1983
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Pembahagian Universiti kepada Fakulti, Yayasan dan Pusat) (Pindaan) 1983

P.U. (A) 219/1978
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Lembaga Kediaman Pelajar) 1978

P.U. (A) 98/1979
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Lembaga Hal Ehwal Pelajar) 1979

P.U. (A) 269/1982
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Profesor Emeritus) 1982

P.U. (A) 270/1982
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Pusat Komputer) 1982

P.U. (A) 249/1983
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Senat) 1983             

P.U. (A) 559/1985
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Institut Perundingan) 1985

P.U. (A) 144/1990
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Cuti Sabatikal) 1980

P.U. (A) 244/1989
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Fakulti dan Pusat) 1989      

P.U. (B) 615/1993
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Fakulti dan Pusat)(Pindaan) 1993  

P.U. (A) 415/1991
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah dan Diploma) 1991

P.U. (A) 217/1978
Statut Universiti Pertanian Malaysia (Keanggotaan dan Kewajipan Fakulti) 1978


Updated:: 12/02/2015 [fauzibosri]

MEDIA SHARING

OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6172
+603-9769 XXXX
C1571307274