RULES / ACT | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» LEGAL EDUCATIONAL HUB » Documentations » RULES / ACT

RULES / ACT

P.U. (A) 20/1979
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Kakitangan) 1979

P.U. (A) 162/1979
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Kakitangan)(Pindaan) 1979

P.U. (A) 398/1983
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Kakitangan)(Pindaan) 1983     

P.U. (A) 220/1978
Akta Universiti Pertanian Malaysia (Jawatankuasa Penyelidikan) 1978

P.U. (B) 507/1977
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Acara Konvokesyen) 1977

P.U. (B) 508/1977
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Pesekutu Akademik) 1977

P.U. (A) 353/1975
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 1975

P.U. (A) 126/1996
Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar)(Pindaan) 1996

P.U.(A) 499/2005
Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005

P.U.(A) 194/1979
Akta Universiti Pertanian Malaysia (Jawatankuasa Perpustakaan) 1979

Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980

Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1980

Kaedah-Kaedah Universiti Pertanian Malaysia (Jawatankuasa Perkhidmatan Pengembangan) 1980

 

 

 

Updated:: 06/09/2019 [fauzibosri]

MEDIA SHARING

OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6172
+603-9769 XXXX
C1571312750