ORDER | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» LEGAL EDUCATIONAL HUB » Documentations » ORDER

ORDER

P.U. (A) 387/1971
Perentah (Perbadanan) Universiti Pertanian Malaysia 1971

P.U. (A) 348/1997
Perentah (Perbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan) 1997

P.U. (A) 416/1971
Perentah (Perbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan) 1971

P.U. (A) 311/1987
Perintah Universiti Pertanian Malaysia (Kampus) (No. 2) 1987

P.U. (A) 407/1971
Transitional Provisions


Updated:: 12/02/2015

MEDIA SHARING

OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6172
+603-9769 2046
CULbHA~