Client Charter | OFFICE OF THE LEGAL ADVISOR
» ABOUT US » Client Charter

Client Charter

Pejabat Penasihat Undang-Undang


Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari Pusat Tanggungjawab bagi isu undang-undang  yang dirujuk.


Memberikan taklimat undang-undang kepada pegawai yang terlibat dalam pentadbiran, penyediaan dan penyeliaan kontrak perkhidmatan sekurang-kurangnya sekali setahun.


Balas kepada draf dokumen perundangan seperti memorandum persefahaman, perjanjian, surat niat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

Updated:: 14/03/2018

MEDIA SHARING

CULbHAm:07:41